Casaramasa.com">

MC-tours in Spain


Hei alle MC-folk / Hello all MC-bikers – (in english below)

Eivind og Hedvik er et tenåringspar på 50 fra Malangen i Troms, som bosatte seg i Spania for noen år siden, nærmere bestemt i Alfaz del Pi nær Benidorm. Vi skulle bare være her i 8 måneder sammen med våre tre barn, og nå er det blitt flere år.

Eivind er en rolig kar, og førsteinntrykket kan gjerne være at han virker overlegen. Det inntrykket går som regel fort over når han blir engasjert i en diskusjon eller samtale. Gjerne med tilhørende nord-norske uttrykk, som til tider må oversettes for å bli begripelige for folk som ikke har tilknytning til landsdelen. Han er sjømann, med tidligere bakgrunn fra fiskeri, landbruk, konstruksjon, taxinæring og industri. Som godt voksen satte han seg på skolebenken og utannet seg til navigatør. Har deretter hovedsakelig jobbet på seismikkfartøy (oljeleting), rundt omkring Atlanterhavskystene på begge sider.
Han er stort sett uredd, og har en positiv innstilling til nye påfunn. Samtidig erkjenner han at røttene tilhører i ”en gamme på Laksefjordvidda”, når byråkrati og regelverk gjør livet vanskelig. Er kjent for alltid å ha ”noen baller i lufta”. Det hender de bare blir hengende der, men det er jo gøy å planlegge.
Eivinds oppgave i Casa Ramasa er å være materialforvalter.

Hedvik er en energisk, sprudlende dame med overskudd til det meste. Hun gikk på folkehøyskole. Om det var for å bli høy, eller folk, vites ikke. Hun ble i alle fall begge deler. Senere gikk hun handelsskole, med markedsføring som spesialfelt. Jobbet i mange år som markedssekretær for Stormøllen og senere i Felleskjøpet. Har også vært innom likningskontor, privat entrepenør, og helsevesen både i Norge og Spania. I Spania har hun vært i bresjen for oss som vertsfamilie til studenter som har bodd på hybel her hos oss.
Hun er med i strikkeklubb, synger, spiller volleyball, går fjellturer, vasker, koker, maler, luker og rydder, og holder ungene i øra. Hun har alltid noe på tapetet og er et meget sosialt vesen som liker å være blant folk. Hvis hun ikke prater, er det bare å gi henne et glass vin.
Hun er et oppkomme av informasjon og idéer om hva våre gjester kan oppleve her i området.
Hedviks oppgaver i Casa Ramasa er å holde fortet og alt materiell ved like mens Eivind er vekk, være markedsføringssjef, økonomisjef, bookingansvarlig, daglig leder og vertinne i firmaet Casa Ramasa S.L.

Når Eivind og Hedvik treffes hjemme samtidig, og vi ikke har motorsykkelgjester, da kjører vi sykkel, gjerne på lengre oppdagelsesturer. Vi går i fjellet, spiller volleyball på stranda, og koser oss sammen med venner og nyter god vin og mat.Eivind and Hedvik is a teenage couple (50 years old) from Malangen in Troms, Norway who settle down in Spain a couple of years ago, in Alfaz del Pi close to Benidorm. We were supposed to stay here for eight months with our three children – that has now become several years.

Eivind is a calm guy, and the first impression can be that he is arrogant. That impression fades away as soon he get engaged in a discussion or conversation. He use a lot of expressions from the north of Norway that also need translation to Norwegians not related to that part of Norway. He is a seaman with experience from fishing, farming, construction, taxi-driving and industry. As well grown up he started his education to be a navigator. After finished that he has mainly been working on seismikk-vessels along both sides of the Atlantic coasts.
He is mostly fearless and have a positive setting to all new things. But he also acknowledge that his roots belongs in a “gamme on Laksefjordvidda” when the bureaucracy and common rules make life difficult. He is known for having a lot of plans of things he want to do and try. Not all of them gets completed, but it’s the planning that’s fun.
His job in Casa Ramasa is being the materials manager.

Hedvik is a energic, effervescent lady with surplus for a lot. She went to folkhighschool, to get high or folk, who knows. She became both. Later she went to tradeschool with marketing as special team. She was working as market secretary at Stormøllen and Felleskjøpet for many years. She also has worked in tax-office, private entrepreneur and in healthcare both in Norway and Spain. Here in Spain she has been “the mother” for Norwegian students living with us.
She is member of knitting-clubs, sings, plays volleyball, goes hiking in the mountains, cleans, cooks, paints, take care of the garden and hold the children in their ears. She always have something going on and is a very social person who loves being among people. If she is not talking, just give her a glass of wine.
She has a lot of information and ideas about what our guest can do and experience in the area. Hedviks mission in Casa Ramasa is to hold the fort and all materials going when Eivind is at work, doing the marketing, economics, responsible for bookings, she’s the general manager, guide and hostess at Casa Ramasa.

When Eivind and Hedvik is home together in Casa Ramasa and we are not having MC-guests, we like to go on mc and explore new areas. We go for walks in the mountains, plays volleyball on the beach and are enjoying life together with good friends, enjoying food and good wine.Motta nyheter