Casaramasa.com">

MC-tours in Spain

På denne siden finner du artikler, og redaksjonelle omtaler som er skrevet om oss. Les andre sine erfaringer og skildringer av MC-turer i Spania. / Here you will find articles about us. Read others experiences and portrayals of MC-tours in Spain.

Artikkel i magasinet Seniornytt nr 4 i 2010.

Artikkel i MC-bladet nr 2 i 2011

Artikkel i BMW-bladet

Motta nyheter